Kontakty

Název obchodní společnosti: Dina Rosinová

se sídlem: Záblatí 76, 59453 Záblatí, Česká Republika

identifikační číslo: 87501911

zapsané v živnostenském rejstříku Měú Velké Meziříčí, Č.j.: živ/15576/14/5903/L

e-mail: info@slupik.cz

telefonní číslo: +420 605 711 802